راهنمایی برای طراحی وب سایت

مهم است که بدانید که سایت تان برای اینکه بازدید کننده داشته باشد یا اینکه مورد توجه موتور های جستجو قرار گیرد به چه مواردی نیاز دارد، حالا چه شما خودتان سایت را طراحی میکنید، چه برای طراحی آن کسی دیگر را استخدام میکنید. راهنمایی های عنوان شده در این مقاله برای شروع به شما […]

۵ راه رسیدن به طراحی سایت بهتر

طراحی سایت شما باید بگونه‌ای باشد که در زمان اندکی بازدید کنندگان را جذب سایت کنید در غیر اینصورت بازدید کنندگان سایت شما را بسته و ناپدید می‌شوند! پس چگونه می توانم بازدید کنندگان را از ترک سایت بازدارم؟ از سوال شما خوشحال شدم. در این مقاله ۵ راه برای دستیابی به طراحی یک وب […]