تغییر اندازه فونت در وردپرس

اخیرا تعدادی از کاربران از ما در مورد چگونگی تغییر اندازه فونت ها در پست و صفحات وردپرس سوال کرده اند. برای این کار چند راه وجود دارد. در این مقاله چگونگی تغییر اندازه فونت در وردپرس را توضیح میدهیم. روش اول: استفاده از عنوانهای پاراگراف اکثر اوقات، افراد برای جلب توجه بیشتر کاربران نسبت […]