چه چیز در طراحی سایت تاثیر مثبت دارد

دو نوع داریم٬ طراحی خوب و طراحی بد٬ سایتی که طراحی خوبی داشته باشد بازدید کننده را با سایت درگیر کرده و او را در سایت نگه میدارد یا اینکه باعث میشود کاربر به سرعت با کلیک روی دکمه بازگشت، از همان جایی که آمده برگردد خب، چه چیزی در طراحی سایت تاثیر مثبت دارد؟ […]