پشتیبانی

مشتریان ما در مدت زمان قرارداد خود از خدمات پشتیبانی فنی و آموزشی گروه طراحی سایت برگ بصورت رایگان بهره مند می گردند.

این خدمات شامل هرگونه پرسش و پاسخ درمورد وضعیت سایت راه اندازی شده توسط گروه طراحی سایت برگ و همچنین رفع هرگونه خرابی طبق موارد عنوان شده در قرارداد طراحی سایت می باشد.

پشتیبانی ها از طریق ایمیل، تلفن و نرم افزار Team viewer انجام می گیرد.

دانلود Team Viewer