محتوا در طراحی سایت همیشه حرف اول را میزند

محتوا همیشه در همه وبسایت ها مهم بوده است اما امروزه با طراحی وب پاسخگو بیش از هر وقت دیگری مهم شده است. بدون در نظر گرفتن ساختار برنامه ریزی و جلسات طوفان ذهنی شما، این جلسات برای تعیین ترتیب اولویت محتوایی حیاتی هستند. یکی از بزرگترین تفاوتها بین استفاده از یک طراحی سایت پاسخگو و یک طراحی وبسایت اختصاصی یا فقط برای موبایل در نحوه تحویل محتوا است. همه کاربران باید به کل محتوایی که وبسایت عرضه میکند دسترسی داشته باشند، این فلسفه پشت طراحی سایت وب پاسخگو است و امیدواریم که یکی از دلائلی باشد که شما یا مشتری شما یک وبسایت پاسخگو را انتخاب میکنید.

در طراحی سایت پاسخگو، درک اهمیت هر قطعه محتوا مهم است و این به دلیل احتمال تغییر ترتیب محتوا بسته به نوع دستگاه است. سرریز محتوا یک مشکل رایج در طراحی وب سایت پاسخگو است که به دلیل نیاز تناسب مقدار مشابهی از محتوا در صفحه دسکتاپ و یک دستگاه موبایل است. در پرسشنامه های مشتری شما در خلال مراجعه اولیه یا در خلال کارگاه های اولیه سوالات اضافی را مطرح کنید تا موضوعات احتمالی در مدت عمر پروژه وب پاسخگوی تان کاهش پیدا کند.

برنامه ریزی مروروگر دستگاه برای طراحی سایت پاسخگو

چطور یک طراحی سایت برای آیفون نساخته اید؟ پنجاه درصد از کاربران ما وبسایت را از آیفون می بینند. مشتری سرش را با نا امیدی تکان میداد ( این یکی از اولین اشتباه هایی بود که من از آن یاد گرفته بودم). با درک خوبی از نیازهای پروژه و مقدار محتوا، تصمیم گرفتن در مورد اینکه طراحی سایت باید برای کدام عرض ها و چه تعداد عرض های متفاوت انجام شود خیلی دشوار نخواهد بود. این نمودار ساده دستگاه ها برای برنامه نویسی طراحی سایت پاسخگو یک فایل قابل دانلود فوتوشاپ با عرض های ایده آل برای سه تا شش آرایش طراحی سایت است. بدون شک این تصمیم باید یکی از اولین تصمیماتی باشد که شما در هنگام طراحی سایت پاسخگو میگیرید.